De nieuwe KOR

Vanaf 1 januari 2020 zal de huidige KOR, de Kleine Ondernemers Regeling, worden vervangen voor de OVOB, de Omzetgerelateerde Vrijstelling van Omzetbelasting. In de volksmond ook wel de nieuwe KOR genoemd.

Huidige KOR

De KOR is een regeling voor de kleine ondernemer. De Belastingdienst is onduidelijk over het doel van de KOR, maar je zou kunnen zeggen dat het een extraatje is voor de (startend) ondernemer met een lage omzet. Het betreft een belastingvermindering dan wel -vrijstelling.

Als je in 2019 minder dan EUR 1.883 aan omzetbelasting gaat betalen, dan kom jij in 2019 nog in aanmerking voor de KOR. Deze regeling is een belastingvrijstelling, dan wel -vermindering. Als je aan de 4 voorwaarden van de Belastingdienst voldoet, dan mag je de regeling toepassen. De 4 voorwaarden zijn vrij simpel:

  1. Je hebt een eenmanszaak of een maatschap / vennootschap onder firma;
  2. Je moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 btw betalen in een jaar;
  3. Je onderneming is in Nederland gevestigd;
  4. Je voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw.

De regeling bestaat uit 3 delen:

  1. Maximale vermindering: het te betalen bedrag is maximaal EUR 1.345;
  2. Vermindering: het te betalen bedrag zit tussen de EUR 1.346 en EUR EUR 1.883;
  3. Ontheffing van administratieve verplichtingen.

De ontheffing van de administratieve verplichting betekent dat je een verzoek bij de Belastingdienst kan doen, zodat je helemaal geen aangifte Omzetbelasting meer hoeft te doen. Echter, aangezien deze regeling wordt vervangen door de nieuwe KOR en je het verzoek moet doen voordat het kwartaal begint, heeft dit voordeel van de KOR weinig toegevoegde waarde meer.

Nieuwe OVOB

Blijkbaar heeft de huidige KOR niet het gewenste resultaat wat de Wetgever voor ogen had en daarom is de regeling nu aangepast. Vanaf 1 januari 2020 is de vrijstelling niet meer afhankelijk van de te betalen omzetbelasting, maar van de omzet. Of deze nu belast of vrijgesteld is, maakt niet uit.

Voor deze nieuwe regeling moet je voldoen aan een aantal voorwaarden, wil je gebruik mogen maken van de OVOB. Deze voorwaarden zijn :

  • Je bent btw-ondernemer;
  • Je bent als ondernemer in Nederland gevestigd. Of je hebt een vaste inrichting in Nederland;
  • Je hebt minder dan EUR 20.000 omzet per kalenderjaar.

Dus als je minder dan EUR 20.000 omzet draait in één kalenderjaar, dan kun je al snel in aanmerking komen voor de nieuwe KOR. Je hoeft dan geen btw-facturen meer te sturen naar je klanten en je hoeft geen aangifte Omzetbelasting meer te doen. Het is tenslotte een vrijstelling voor de Omzetbelasting.

Keuzerecht

Maar wil je dit dan ook wel? Want je zit minimaal 3 jaar vast aan de OVOB. En tijdens die periode mag je de omzetbelasting die je op je inkoopfacturen en bonnetjes betaald immers ook niet meer aftrekken. En de omzetbelasting op die grote investering die je volgend jaar gaat doen, is ook niet meer aftrekbaar.

Bovendien, als je dit jaar een grote investering hebt gedaan en daarvan de omzetbelasting hebt afgetrokken, krijg je wellicht te maken met een herziening btw. Wat gaat dat je dan kosten?

Het is maar goed dat het een keuzerecht is! Het enige wat je moet doen, wil je per 1 januari 2020 de nieuwe KOR, oftewel OVOB toepassen, is je vòòr 20 november 2019 aanmelden bij de Belastingdienst. Doe je dit later, dan kun je pas meedoen vanaf het 2e kwartaal van 2020.

Bel me!

Mocht je advies over de nieuwe KOR willen, bel me op 06-13718768, mail naar info@esthersboekhouding.nl of vul het contactformulier in. Ik wil er graag met je over sparren!

Laat een reactie achter