Waarom wil de overheid de zelfstandigenaftrek afbouwen?

De overheid wil de zelfstandigenaftrek afbouwen om het belastingvoordeel tussen werknemers en ondernemers te verkleinen. In eerste instantie wilde zij langzaam afbouwen, maar om de arbeidsmarkt sneller meer in balans te brengen wordt er alsnog snel afgebouwd.

Wat is zelfstandigenaftrek?

De zelfstandigenaftrek is een van de bekendste ondernemersaftrekken. De ondernemersaftrekken drukken de inkomstenbelasting door de winst uit onderneming te verlagen. Dit voordeel is in het leven geroepen om het ondernemerschap te stimuleren. En het kan tevens gunstig voor de Toeslagen of andere inkomensafhankelijke premies zijn.

Voorwaarden om de zelfstandigenaftrek te kunnen toepassen

Maar niet iedere ondernemer mag de zelfstandigenaftrek toepassen. Als ondernemer moet je namelijk voldoen aan een drietal voorwaarden. Deze zijn:

  1. Ondernemer voor de Inkomstenbelasting zijn;
  2. Voldoen aan het Urencriterium;
  3. Minimaal 50% van je gewerkte uren aan je eigen onderneming werken.

Afbouw in cijfers

De overheid had in 2019 bedacht de zelfstandigenaftrek te verlagen. Dit zou in stapjes van EUR 250 per jaar gebeuren. Van EUR 7.280 in 2019 naar EUR 5.000 in 2028. In 2021 wilde zij dit versnellen met stappen van EUR 360 per jaar tot EUR 3.240 in 2036.

Echter, de overheid heeft in het Belastingplan 2023 voorgesteld dat de zelfstandigenaftrek versneld wordt afgebouwd naar ‘slechts’ EUR 900 in 2027. In 2022 bedraagt deze aftrek nog EUR 6.310.

Gaan de ZZP’ers er dan op achteruit?

Voor ZZP’ers met een winst uit onderneming tot ongeveer EUR 70.000 zal het onderaan de streep volgens de overheid wel meevallen. Er is een ander pakket fiscale maatregelen zijn die weer gunstig zijn. De arbeidskorting wordt in jaarlijkse stappen verhoogd met als doel werken te stimuleren. En verder gaat de eerste schijf van de Inkomstenbelasting iets naar beneden. Beide maatregelen zijn gunstig voor zowel de werknemer als de ondernemer. Zo zal de koopkracht van de ondernemer niet in het geding komen.